sstoyanova  

  проф. д-р Станислава Стоянова

  house Учебен корпус №1, кабинет 305

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Експериментална психология; Психологически измервания; Експериментална психология и психологични измервания; Психологически измервания в училищна възраст; Психология на междукултурните взаимоотношения в училище; Етнопсихология; Психодиагностика на личността в досъдебната и съдебната практика.

 

 

 

byordanova  

  доц. д-р Биляна Йорданова

  house Учебен корпус №1, кабинет 306

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Психология на личността; Диференциална психология; Организационна психология; Психология на управлението.

 

 

 

ikrystev  

  доц. д-р Иван Кръстев

  house Учебен корпус №1, кабинет 309

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Трудова психология; Психология на потребителя; Икономическа психология; Психология на рекламата.

 

 

 

mmutafova  

  доц. д-р Мария Мутафова

  house Учебен корпус №1, кабинет 305

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Педагогическа психология; Психология на развитие в детско-юношеска възраст.

 

 

 

nangelova  

  доц. д-р Наташа Ангелова

  house Учебен корпус №1, кабинет 327

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Когнитивна психология; Психология на семейните отношения; Клинична психология; Консултативна психология; Социално-психологичен тренинг; Семейно консултиране и фамилна терапия.

 

 

 

rmancheva  

  доц. д-р Русанка Манчева

  house Учебен корпус №1, кабинет 305

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподавани дисциплини

Социална психология; Психология на девиантното поведение; Професионална психодиагностика; Професионална дейност на психолога в училище; Психо-социални проблеми в училище; Организация и провеждане на психолого-педагогически експеримент; Психология на конфликтите в училище; Психология на делинквентното поведение; Визуална психодиагностика; Психология на масовите явления; Полицейска психология; Психологично консултиране и подпомагане при поведенчески нарушения и антисоциално поведение (в детска и юношеска възраст); Социална и трудова психология; Политическа психология.

 

 

 

smavrodiev  

  доц. д.н. Стоил Мавродиев

  house Учебен корпус №1, кабинет 309

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Увод в психологията; История на психологията; Психология на стреса; Съдебно-психологична експертиза.

 

 

tgergov  

  доц. д-р Теодор Гергов

  house Учебен корпус №1, кабинет 306

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподавани дисциплини

Психика и здраве; Психология на развитието на възрастните; Педагогическа психология; Възрастова психология; Психология на педагогическото общуване; Еволюционна психология; Психология на защитните механизми; Професионална дейност на психолога; Психологични критерии за проверка и оценка на труда на учителя; Психология на стареенето и старостта.

 

 

 

 gstanoeva

 гл. ас. д-р Гергана Станоева

 house Учебен корпус №1, кабинет 306

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподавани дисциплини

Психология на общуването; Psychology of communication; Психотерапия; Психологически измервания; Експериментална психология; Психотерапевтични техники и консултиране; Психологически измервания в училищна възраст; Психологически измервания и експериментална психология; Клинична психология; Консултативна психология.

 

 

 

e zaimova  

  гл. ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

  house Учебен корпус №1, кабинет 327

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Криминална психология; Юридическа психология; Психология на конфликтите; Въведение в криминалната психология; Психология на агресивното поведение.

 

 

 

nivanchev  

  гл. ас. д-р Николай Иванчев

  house Учебен корпус №1, кабинет 306

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Преподавани дисциплини

Спортна психология; Психология на трудовата заетост; Организационна психология; Експериментална психология

 

 

 

tshadjieva  

  гл. ас. д-р Цветелина Хаджиева

  house Учебен корпус №1, кабинет 309

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавани дисциплини

Психология; Психология на личността; Психология на развитие в детско-юношеска възраст; Диференциална психология; Трудова психология; Възрастова психология; Педагогическа психология; Когнитивно-поведенческа психотерапия; Социално-психологически тренинг; Forensic psychology.

 

 

 

snikolova  

  ас. д-р Симона Николова

  house Учебен корпус №1, кабинет 304

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Преподавани дисциплини

Социална психология; Психология на девиантното поведение; Практически стаж.