СПИСАНИЕ PSYCHOLOGICAL THOUGHT

psy thought

 

 

 

 

 

Е-списание Проблеми на постмодерността

 

postmodern

 

 

 

СПИСАНИЕ NOTABENE

notabene

 

 

 

ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ

yearbook

 

 

 

Годишник на катедра Философски и политически науки

phd science

 

 

 

Сборник Докторантите в науката– 2019