Дати на провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи – държавна поправителна изпитна сесия за студенти, дипломиращи се в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” през месец февруари 2024 г.:

 

  • Дати на провеждане за специалност Философия

07.02.2024 г.,   9.30 ч. – писмен държавен изпит

07.02.2024 г., 10.00 ч. – защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Политология

07.02.2024 г.,   9.30 ч. – писмен държавен изпит

07.02.2024 г., 10.00 ч. – защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Социология

07.02.2024 г.,   9.30 ч. – писмен държавен изпит

07.02.2024 г., 10.00 ч. – защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Психология

07.02.2024 г.,   9.30 ч. – писмен държавен изпит

07.02.2024 г., 10.00 ч. – защита на дипломни работи

 

 

ВАЖНО!

          Заявленията за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа ще се подават от 22.01.2024 година до 31.01.2024 година (вкл.), в кабинет 497, УК-1, в приемното време от 10:00-12:00 часа и от 13:00-14:00 часа.

Дипломните работи се приемат заедно със заявлението, подписани от научен ръководител – 1 екземпляр на хартия и 1 на диск. Дипломантът попълва и декларация за авторство. Заявленията и декларациите за авторство се закупуват от книжарницата на университета.

Залата ще бъде обявена в деня на изпита на таблата пред Учебен отдел! Дипломантите следва да заемат местата си в залата половин час преди началото на държавния изпит/защита на дипломна работа.