Проф. д.ф.н. Валентин Канавров председател на Общото събрание

Доц. д.н. Стоил Мавродиевзаместник-председател на Общото събрание

Проф. д-р Борис Манов

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Проф. д-р Станислава Стоянова

Доц. д.н. Петя Пачкова

Доц. д-р Антоанета Николова-Георгиева

Доц. д-р Биляна Йорданова

Доц. д-р Гергана Попова

Доц. д-р Жеко Кьосев

Доц. д-р Иван Кръстев

Доц. д-р Марио Маринов

Доц. д-р Мария Мутафова

Доц. д-р Наташа Ангелова

Доц. д-р Петрана Стойкова

Доц. д-р Русанка Манчева

Доц. д-р Силвия Кръстева

Доц. д-р Теодор Гергов

Гл. ас. д-р Вера Велева

Гл. ас. д-р Владислава Ленджова

Гл. ас. д-р Гергана Станоева

Гл. ас. д-р Диляна Керанова

Гл. ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Гл. ас. д-р Ивета Якова

Гл. ас. д-р Николай Иванчев

Гл. ас. д-р Нина Мирева-Илиева

Гл. ас. д-р Татяна Петкова

Гл. ас. д-р Цветелина Хаджиева

Ас. д-р Десислава Дренска

Ас. д-р Иво Минков

Ас. д-р Невена Крумова

Ас. д-р Румяна Попова

Ас. д-р Симона Николова

Ас. Анастас Ифандиев

Ас. Георги Иванов

Ас. Ива Димитрова

Ас. Стоян Стоянов

Студенти

Беатрис Христова, специалност „Философия“

Кирил Зърлевски, специалност „Психология“

Михаела Костадинова, специалност „Социология“

Наталия Иванова, специалност „Психология“

Недим Хаджи, специалност „Философия“

Ралица Янкова, специалност „Психология“

Докторанти

Александра Димитрова

Мария Петкова

Административен състав

Виктория Начева – Инспектор

Гергана Ангелова – Секретар

Силвия Тодорова – Инспектор/ Секретар