Новини

Проект на катедра „Психология“ при Югозападния университет спечели конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания.

Проектът е на тема „Психологични, правни и здравни аспекти на работата в пенитенциарни заведения. Модел за подобряване на психичното благополучие“, а ръководител на научния колектив е доц. д-р Наташа Ангелова.

Проф. д-р Зоран Матевски, директор на Центъра за интеркултурни изследвания към Философския факултет на Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония, бе гост в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той изнесе открита лекция по време на заседанието на постоянно действащия семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Социология“ на Философския факултет. Темата, която проф. Матевски представи пред преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници по социология, психология, туризъм и други специалности на Югозападния университет, бе „Религиозният партикуларизъм срещу религиозния универсализъм в Европа“.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе заседание на постоянно действащия семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Социология“ на Философския факултет. Лекция изнесе проф. д-р Аделе Бианко от Университета „Г. д’Анунцио“ в Киети-Пескара, Италия. Проф. Бианко е гост в Югозападния университет по програма „Еразъм+“. Тя обстойно е изследвала творчеството и живота на прочутия немско-еврейски социолог Норберт Елиас. Темата на семинара беше „Въведение в социологията на Норберт Елиас“. Проф. Бианко бе топло посрещната от участниците в семинара – преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници по социология, психология и други специалности в Югозападния университет.

Доц. Албена Накова – заместник-директор на Института по философия и социология към Българска академия на науките и д-р Елица Димова – преподавател в Института, изнесоха лекция пред студенти от специалностите „Социология“ и „Връзки с обществеността“. Екипът от БАН представи резултати от проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Студенти, преподаватели и гости участваха в научно-образователната игра „Стани психолог“, организирана от катедра „Психология“ към Философския факултет.

Водещ на събитието, което се проведе в кафе „Бон Тон“, бе Кирил Зърлевски, студент по психология. Той представи презентация на тема „Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър?“ и под формата на научно-образователна игра гостите и участниците обогатиха знанията си относно професионалната дейност на специалистите по психично здраве, както и придобиха нови знания от областта на психологията.